Menu
Hemelvaart kiest voor CLIL

Hemelvaart kiest voor CLIL

CLIL staat voor ‘Content and Language Integrated Learning’ en betekent dat een niet-taalvak wordt gegeven in een andere taal dan het Nederlands. In 2017-18 kunnen leerlingen van de tweede Grieks-Latijnse, Latijnse, Moderne en Handel een vak in het Frans volgen. Voor leerlingen van de Latijnse klassen gaat het om het vak godsdienst, voor leerlingen van de Moderne om socio-economische initiatie en voor leerlingen van de Handel  om initiatie in de bedrijfseconomie. Vanaf 2018-19 bieden we ook CLIL aan in de derde graad, maar dan in het Engels. Wie deze vakken gewoon zoals vanouds in het Nederlands wil blijven volgen, kan dit uiteraard ook.

Hemelvaart kiest voor CLIL omdat het de taalvaardigheid van de leerlingen in de vreemde taal verhoogt. Daarenboven houdt CLIL een specifieke didactiek in. Deze aanpak stimuleert de leerling om het leerproces meer in eigen handen te nemen én vraagt ook effectieve feedback over het leren. Onderzoek wijst uit dat dit voor een hogere leerwinst zorgt. Zo betekent CLIL ook een meerwaarde voor het niet-taalvak.