Menu

6 aso trekt zich terug

Dinsdag trokken de zesdes aso zich na een heerlijk Hemelvaartontbijt terug op de Kortrijkse campus van hogeschool VIVES voor een bezinningsdag. Het was een doelbewuste keuze om ‘samen (op) weg te zijn’, weg van de vertrouwde school- en thuisomgeving. De campus nodigde uit tot reflectie in een professionele leeromgeving en het bood kansen tot nieuwe ervaringen en dynamische groepsprocessen. Uiteraard was er ook ruimte voor reflectie en persoonlijke inbreng. Na de uitdagende getuigenis van directeur Hogeschool Vives Noël Selis, ‘de zelfontplooiing uitgedaagd: over jongeren en waarden’, volgde er per klasgroep een nabespreking met de klassenleraar. Daarna gingen onze zesdes ‘over de streep’. Door de conferentie van mensenrechtenactivist Jan De Cock werden de leerlingen bovendien aangezet om actief te participeren in de wereld van vandaag. Ook hierna volgde een nabespreking en een bezinningsspel.