Menu

directie verrast!

Vandaag is het ‘dag van de directeur’ en we verrasten onze directie deze morgen met een ‘kopje Hemelvaart’!

“Nee, u krijgt geen stukje taart
ook geen felicitatiekaart,
maar een kopje Hemelvaart,
getekend door leerlingen van het eerste jaar.
Dat speelden ze voor u klaar.
Het kopje moet op uw bureau,
voor snoepjes, gommetjes, koekjes, enzo.
Zodat u nooit meer vergeet
waarom u doet wat u deed.
Dank u wel!”