Menu
pedagogisch project

pedagogisch project

Onze school heeft de traditie van kwalitatief hoogstaand onderwijs. We engageren ons om dit ook in de toekomst waar te maken. We willen jongeren alle kansen bieden om hun talenten optimaal te ontplooien binnen een aangename en uitdagende leef- en leeromgeving. Leerlingen ondersteunen om hun leerproces in eigen handen te nemen is een blijvend aandachtspunt.

 

Tegelijk willen we onze leerlingen vormen tot weerbare, veerkrachtige en sociaal bewogen jongeren die voldoende vaardig zijn om kritisch keuzes te maken, actief verantwoordelijkheid op te nemen en door te zetten. We ijveren voor een constructieve dialoog in de communicatie met leerlingen, leerkrachten, opvoeders, ouders en directie. In deze context menen we dat empathie voor de anderen en het respectvol omgaan met zichzelf en de ruime leefomgeving basisvereisten zijn voor een zorgzame school en samenleving.

pedaproj-01

In deze missie worden we gedragen door onze christelijke geloofsovertuiging. Vanuit deze inspiratie willen we samen met onze leerlingen op weg gaan in hun zoektocht naar zingeving en ethisch verantwoord handelen. We opteren voor een herstelgericht beleid waarbij we in conflictsituaties alle betrokkenen beluisteren en op zoek gaan naar duurzame en helende oplossingen.

 

Uiteindelijk willen we een boeiend leef- en leerklimaat creëren waar iedereen zin krijgt in levenslang leren en deugd beleeft aan het samen zijn met anderen.

Deze site gebruikt cookies (bekijk hier het cookiebeleid).
Door verder te surfen, ga je ermee akkoord dat deze gebruikt worden.
OK